Случаят с либийския кораб BADR е частен и законосъобразен за "Булгаргеомин" ЛТД ДЗЗД. Това се казва в официално становище на фирмата, изпратено до медиите.

Според фирмата, по силата на договор от 2013 г., държавното предприятие "Булгаргеомин" ЕАД е приватизирано, като всички активи, имуществени права, търговска марка и ноу хау са преминали в собственост на "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД.

По този начин приватизаторът "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД е придобил вземания от трети лица, сред които вземане от Либия, в размер на 4 015 952 либийски динара, представляващи безспорни вземания от либийската страна; и 423 386 либийски динара, представляващи допълнително приети по протоколите като безспорни вземания; и 1 785 369 либийски динара, представляващи обезщетение, присъдени в полза на "Булгаргеомин" ЕАД по дело №729/1992 г.

 По отношение на третото вземане (1 785 369 либийски динара) Генерален народен комитет по правосъдие и обществена сигурност "Съдебна администрация" уведоми на 17.02.2004 г. спорещите страни, че делото е приключило, като Върховния съд е взел решение, че Либия следва да изплати на "Булгаргеомин" ЕАД сумата от 1 138 942 либийски динара заедно със законно установената лихва в размер на 5% годишно до пълното погасяване на задълженията.

На 01.04.1995 г. Първоинстанциония съд в Триполи с председател Салим Фарис се произнася по дело №729/1992 г., осъждайки Либия да заплати сумата от 1 138 942 либийски динара заедно със законно установената лихва в размер на 5% годишно до пълното погасяване на задълженията. Решението е потвърдено от последната инстанция.

Според писмото либийската държава е надлежно уведомена по съответния ред, че на 16.05.2013 г. в съотвествие с определение от 11.04.2013 г. на Софийски градски съд, че е сключен договор между "Булгаргеомин" ЕАД и "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД за продажба на предприятието "Булгаргеомин" ЕАД.

В продължение на повече от 5 години "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД прави опити за събиране на дължимите вземания чрез упълномощени за целта представители. В този период са правени десетки срещи с високопоставени лица от компетентните власти на либийската държава за намиране на подходящ начин за погасяване на техните задължения. За съжаление проведените срещи не доведоха до резултат, тъй като либийската страна не проявяваше никакво желание да погаси дълга си и да изпълни своя ангажимент към "Булгаргеомин" ЕАД, пишат още от компанията.

Посочено е още, че през 2003 г. дружеството "Булгаргеомин" ЕАД е изгонено неправомерно от Либия с решение №208 на Генералния народен комитет по икономиката, чрез което се премахна и анулира клона на дружеството "Булгаргеомин" ЕАД в страната. С това си действие либийските власти лишиха "Булгаргеомин" ЕАД от възможността да се защитава по правен и съдебен ред на територията на либийската държава, смятат от българската компания.

"Проверка в малтийския регистър установява, че в член 7 от учредителния акт на дружеството LIBYAN NAVIGATOR Limited с регистрационен номер С45516, директорът на дружеството Ахмед Халид Тауати има право да учредява морски ипотеки. Към момента на подписване на договора за морска ипотека, Ахмед Халид Тауати, парафирал контракта пред гръцкия нотариус Йоана Андреадаки, бе директор на LIBYAN NAVIGATOR.

За нас буди недоумение цитирането на нотариус Йоана Андреадаки в медии, тенденциозно отразяващи случая и позоваващи се на лъжливи интерпретации на казуса от либийската страна. Срещу думите на г-жа Йоана Андреадаки ние имаме документални доказателства, в това число и платена такса за заверка апостил от съответните гръцки компетентни органи. Важно е да уточним, че заверка апостил се поставя след печата на нотариуса и е върховна легитимация на документа. Към 04.01.2019 г. срещу "Булгаргеомин" ЛТД" ДЗЗД няма нито едно заведено дело в Гърция", продължават от дружеството.

Според тях, заради липсата на изплащане на дълга, дружеството "Булгаргеомин" ЕАД е претърпяло огромни щети - финансови, морални и кадрови.

"След като бяха изчерпани всички опити на "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД за събиране на вземанията, се стигна до уреждане на част от задълженията на либийската държава чрез морска ипотека на моторен танкер BADR в полза на "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД. Според договора, който за пореден път не бе изпълнен от либийската страна, "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД предяви морски иск в съда в Бургас за задържане на танкера BADR като форма за обезпечение на натрупаните задължения, описани по-горе. Последваха нови либийски маневри за избягване на техните дългове и вкарване в заблуждение на български и либийски съдебни и административни власти", посочват още от българската компания.

Става ясно още, че "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД е бил единствения участник в търга за кораба, обявен от частен съдебен изпълнител и го е спечелил.

След това са предприети действия по смяна на флага и регистрирането му като нов корабособственик по съответния надлежен ред.

"На 13.12.2018 г. панамските морски власти издадоха удостоверение за смяна на флага с панамски на кораба BADR, с регистриран нов собственик "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД и ново име BDIN. Истинността на регистрацията, съответно и промяната на флага е потвърдено 2 пъти в изрично и официално  запитване, отправено от Морска Адмистрация гр. Бургас към Централна Морска Администрация на Панама. Като собственик на кораб БДИН бяха предприети действия за смяна на екипажа", уточняват от фирмата.

Те изрично заявяват, че при смяната на екипажа не е упражнявано никакво насилие върху членове от екипажа. "Даже напротив- за всеки един член от стария екипаж, нает от Либийската държава са положени грижи, включително настаняване на хотел, заплащане на обезщетение и закупуване на самолетни билети на стойност от 33 252 лева, за да се уверим, че стария екипаж се е върнал по родните си места", пишат още от "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД.

Официалното писмо не е подписано от личност и излиза от името на фирмата.