"Булгаргаз" предлага цената на природния газ от 1 април 2021 г. да се увелечи до 32.32 лв. за MWh. Това става ясно от внесеното в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление на обществения доставчик, което ще бъде разгледано на открито заседание на 25 март.

Увеличението е с 3.68 лева, тъй като КЕВР одобри от 1 март цена от 28.64 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Трябва да се отбележи, че новото предложение "Булгаргаз"за месец април е по-ниско, спрямо обявената в началото на февруари прогнозна стойност от 33.41 лв. за MWh.

Припомняме, че прогнозната цена за месец май от дружеството, оповестена на 11 март, е за 34.44 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

По време на откритото заседание се очаква "Булгаргаз" да защити предложението си, както и да стане ясно дали може да се очакват корекции. Окончателната цена ще бъде одобрена на 1 април от регулатора и тогава ще стане ясно дали ще има корекция на цените на парното и топлата вода.

3е-news.net