Държавната газова компания "Булгаргаз" е формирала печалба от почти 28,7 млн. лв. след облагане с данъци за деветте месеца на годината. Това са записали от компанията в междинния неодитиран финансов отчет до края на септември 2020 г. В същото време, обаче, печалбата на компанията е спаднала с 24,8% спрямо същия период на миналата година, когато е била 35,8 млн. лева.

Доставените количества природен газ през тази година също намаляват с 5,7 млн. мвтч (24,8 на сто) и са за 17,4 млн. мвтч. За същия период на 2019 г. са били доставени 23,2 млн. мвтч природен газ. Реализираните количества пък спадат с над 4,7 млн. мвтч и са за 17,2 млн. мвтч за деветте месеца на годината. Намалението на консумацията се дължи основно на пониженото потребление в клиентите от отраслите "Енергетика", "Химия" и "Разпределителни дружества". Спадовете в секторите са причинени основно заради намаленото производство вследствие на кризата с коронавируса, обясняват от "Булгаргаз". Реализираните количества природен газ са на стойност 439 млн. лв. към края на септември. Най-големите разходи на компанията са за покупката на синьо гориво като разходите за себестойността на продадения природен газ са за 414,6 млн. лв.

От газовият доставчик отчитат и увеличение в добивите на природен газ от газовото хранилище в Чирен. Причината за това е била по-високата консумация на синьо гориво през пролетта. В същото време нагнетените количества газ за деветмесечието са 2,5 млн. мвтч, което е с 27% по-малко спрямо нагнетените количества през деветмесечието на 2019 г.

3е-news.net