Няма решение, което да промени намерението ни да не използваме отпадъци в горивния си микс. Отказахме се преди месеци, защото така искаха хората. Друг е въпросът, че беше добро и екологична възможност, но това е вече минало, а ние гледаме напред. Това каза Янилин Павлов, изпълнителен директор на Брикел.

Нека не ни приписват намерения, каквито нямаме. Искаме да заложим на поетапното заместване на въглища с биомаса, което е възобновяем източник на енергия и 100% екологично. Ако и в това еколозите видях заплаха за природата, ще мога да изляза и да кажа пред всички, че борбата на някои зелени организации е за унищожаване на българските енергийни предприятия, а не за екологични производства, изтъкна Паволв. Той прикани хората да не се поддават на спекулации. "Отпадъци в горивния микс на Брикел няма да има."

Изказването на изпълнителния директор на Брикел е по повод на поредните спекулации от зелени организации, че Решение на ВАС дава възможност на Брикел да използва отпадъци като суровина, само защото не е необходима екологична оценка. По същество оползотворяването на РДФ е една утвърдена в европейския съюз практика, защото е екологично и защото решава проблемите с битовия отпадък на градовете. В България обаче тази възможност беше сатанизирана и заради това редица предприятия се отказаха да я внедряват доброволно.