"Български енергиен холдинг" ЕАД съобщи, че вчера, 2 февруари, са започнати конкурсни процедури за избор на членове (представители на държавата) на Съветите на директорите на дъщерни дружества на БЕХ - публични предприятия, в които БЕХ притежава 100 процента от капитала.

Процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите е започната за "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, "Булгартрансгаз" ЕАД, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, "Мини Марица - изток" ЕАД, "Национална Електрическа Компания" ЕАД и "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.

Поканите, с придружаващата документация, са публикувани на интернет страниците на "Български енергиен холдинг" ЕАД и на съответното дъщерно дружество - публично предприятие.

Изборът на останалите двама независими членове в Съветите на директорите на посочените дъщерни дружества ще бъде направен чрез конкурсни процедури, които ще се проведат от Агенцията за публичните предприятия и контрол. При обявяването им те ще бъдат качени и на интернет страницата на БЕХ ЕАД, отбелязват в съобщението си от холдинга.

Конкурсните процедури са съобразени с изискванията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Закона за енергетиката, където е приложимо, се казва в заключение на съобщението.