Целева вноска от страна на "Български енергиен холдинг" ЕАД към Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) в размер на 200 млн. лв. беше одобрена днес на заседание на Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет.

Средствата следва да се осигурят на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества - производители на електрическа енергия. Индикативният размер на вноската е изчислен на база отчетни данни за октомври 2022 г. и прогнозни данни за ноември и декември 2022 г.

Сумата е предвидена за покриване на разходите за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 1 октомври 2022 г. до 31 декември 2022 г.

Народното събрание прие решение за компенсиране на небитовите потребители заради скъпия ток според това дали са внедрили мерки за енергийна ефективност или ползват възобновяеми енергийни източници за собствени нужди. С разликата между 200 лв. за мегаватчас (MWh) и борсовата цена на електроенергията ще бъдат подпомагани онези предприятия, общини, здравни и социални заведения, които спестяват енергия или произвеждат такава. По-малко пари - разликата между 250 лв. MWh и цената на свободния пазар, ще получават бизнеси, които нямат такива енергоефективни мерки, чието прилагане ще се доказва от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Проблемът с последните приети от парламента компенсации за бизнеса е необходимостта да се направи одобрение от Европейската комисия (ЕК) за държавна помощ, каза днес служебният министър на енергетиката Росен Христов по време на заседание на парламентарната Комисия по енергетика.