"Български Енергиен Холдинг" ЕАД направи днес третото плащане за лихва по своята втора емисия еврооблигации от 2 август 2016 г., листвана на Ирландската фондова борса, съобщиха от холдинга.

Емисията еврооблигации е с номинал 550 милиона евро, годишен лихвен процент 4,875 на сто и падеж от 5 години.

Лихвеното плащане е 52,441 млн. лв. (26,813 млн. евро).

ова е втората облигационна емисия на дружеството на международните капиталови пазари.

Набраният ресурс ще се използва за покриване на мостовия кредит, изтеглен от БЕХ в края на месец април 2016 година.

БЕХ получи мостово финансиране за 535 млн. евро, за да осигури средства на дъщерното си дружество НЕК, с които то да се разплати с американските централи от комплекса "Марица-Изток" - КонтурГлобал и AES Гълъбово.

БЕХ е най-голямото дружество в България по активи и е 100% собственост на българската държава. Активите му включват повечето най-големи съоръжения за производство на електрическа енергия в България, както и електропреносната и газопреносната мрежа.