"Български енергиен холдинг" и дружествата от групата са отложили откриването на нови обществени поръчки, с изключение на тези, които са пряко свързани с гарантирането на енергийната сигурност на страната и реализиране на ключови енергийни проекти. Това се казва в писмен отговор на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, публикуван на страницата на Народното събрание.

Министърът на енергетиката припомня, че "Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) е холдингово дружество, обединяващо "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "Национална електрическа компания" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, "Булгартрансгаз" ЕАД и "Мини Марица изток" ЕАД.

Министерството на енергетиката е едноличен собственик на капитала на "Минпроект" ЕАД и "Български енергиен холдинг" ЕАД, допълва Теменужка Петкова в отговора си. Тя добавя, че "Минпроект" ЕАД не предвижда за 2020 г. средства за закупуване на дълготрайни материални активи (автомобили, офис техника и др.).

Предвид обявеното извънредно положение в страната и в резултат на извършен анализ на планираните разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2020 г. се предвижда намаляване на капиталовите разходи с 300 000 лева, в това число за доставки на дълготрайни активи, офис оборудване и основни ремонти, се посочва още в отговора на министъра на енергетиката. Петкова уточнява, че утвърдените в бюджета за 2020 г. капиталови разходи на министерството са 800 000 лв.