"БДЖ-Товарни превози" ЕООД продължава тенденцията от предходната 2019 г. и на базата на проведените разговори и подписаните договори с товародатели планира да превози над 7,5 млн. тона товари през новата 2020 г., съобщиха от превозвача.

Основната бизнесзадача на мениджмънта е дружеството да развива много по-активна маркетингова и търговска политика с цел разширяване на пазарното присъствие и увеличаване на международните превози.

Разработва се и ремонтна програма с цел обезпечаване на подвижен жп състав за обслужването на превозите. Поетапно ще се обновяват 10 електрически локомотива от серия 46.

Сериозно ще се увеличи и натоварването на собствените вагоноремонтни цехове, където се извършват необходимите ремонти на товарни вагони. За целта вече се работи по ускоряването на процеса и намаляването на административната тежест при доставката на резервни части.