По-голямата част от вредата, свързана с конвенционалните цигари, е свързана с токсичните вещества в цигарения дим, които се получават от изгарянето на тютюна, а не, както много хора вярват, от никотина. В този контекст д-р Дейвид О"Райли, директор "Научни проучвания" в БАТ, обяснява ролята на алтернативните никотинови продукти за намаляване на въздействието върху здравето на пушачите, които иначе биха продължили да пушат. Експертът засегна редица ключови въпроси в областта, коментирайки темата на тазгодишното осмо издание на Глобалния форум за никотина (Global Forum on Nicotine), провело се наскоро в Ливърпул.

Какво представлява намаляването на вредата от тютюна?

  • Стратегията за обществено здраве има за цел да сведе до минимум отрицателното въздействие на тютюнопушенето и да насърчава пушачите да се откажат. Онези, които биха продължили да пушат, да направят пълен преход към алтернативни продукти с намален риск, които съдържат никотин, но при които тютюнът не гори. Много хора продължават да пушат конвенционални цигари, въпреки че знаят сериозните рискове за здравето. Алтернативите като вейп продуктите и никотиновите торбички са вариант за пушачите, тъй като осигуряват фармакологичното и сензитивно удовлетворение, което търсят пушачите. Затова трябва да се уверим, че пълнолетните пушачи имат достъп до висококачествени, тествани задълбочено никотинови продукти, които имат потенциала да намалят рисковете за здравето от тютюнопушенето за хората и обществото като цяло.

Какъв е приносът на БАТ към намаляването на вредата от тютюна?

  • От много време активно работим за трансформацията на нашия бизнес, за да намалим въздействието му върху здравето. Това се случва по няколко начина. На първо място, бизнесът ни трябва да е изграден на база изключителни продукти, които допадат на пълнолетните пушачи и ги удовлетворяват. На второ място, развитието на нашето портфолио от продукти с намален риск* е подкрепено от световни научни проучвания. Днес в повече от 50 пазара по света ние предлагаме пълна гама от такива продукти като вейп устройствата, бездимни продукти и никотинови торбички. Това е възможно благодарение на силния фокус, който в БАТ поставяме върху науката и иновациите. Ние се ангажираме да създадем едно различно бъдеще за пушачите, за обществото, а и за нашия бизнес. Правим това, като предоставяме на пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат, различни и по-малко рискови начини за консумация на никотин.

Кое е най-често срещаното погрешно възприятие, свързано с никотина днес?

  • Повечето хора знаят, че пушенето е вредно и е свързано със заболявания като рак и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Мнозина смятат обаче, че "виновникът" за това е никотинът. Това не е така. Общоприето е, че по-голямата част от вредата от тютюнопушенето идва от изгарянето на тютюна, а не от никотина. Никотинът обаче води до пристрастяване и употребата му не е без риск. Хората често се объркват какво прави никотинът. Той има редица ефекти върху тялото; той е двуфазен, което означава, че може да бъде както релаксиращ, така и стимулиращ фактор. Много хора също мислят, че никотинът се произвежда в лаборатория и се добавя към продуктите, а в действителност по-голяма част от никотина, използван днес, включително този в лепенки, хапчета и дъвки, както и в алтернативите на тютюнопушенето като вейпинга, идва от селскостопанско производство на различни видове тютюн. Това естествено съединение се извлича и обикновено се пречиства до фармацевтичен клас.

Как са се развили алтернативните никотинови продукти и как изглежда бъдещето?

  • Вярвам, че бъдещето на никотина няма да разчита на някакъв отделен продукт, а на различни, за да отговори на многообразните потребителски предпочитания. Знаем, че пазарът на алтернативни никотинови продукти е силно фрагментиран и не всеки потребител иска едно и също. Първата електронна цигара, представена през 2003 г., беше много базисно устройство. Днес в БАТ ние предлагаме не само серия вейпинг продукти, но също така и бездимни продукти, при които тютюнът се нагрява, както и никотинови торбички. Всички те са с намален риск* в сравнение с продължителното конвенционално тютюнопушене. В бъдеще тази тенденция на създаване на продуктови иновации и преминаване към тях ще продължи. Поставихме си амбициозната цел да достигнем 50 милиона потребители на бездимни продукти до 2030 г. Темпът, с който пълнолетните пушачи преминават към тези продукти, продължава да се ускорява, което е положителна индикация за стратегията ни за създаването на A Better Tomorrow ™.

Как си представяте ролята на никотина след 20 години?

  • Ще продължим да създаваме иновативни продукти и да публикуваме научни данни, за да демонстрираме техния потенциал за намаляване на вредата. Ще продължим да наблюдаваме спад в употребата на конвенционални цигари и увеличаване на пушачите, които преминават към алтернативни методи. Наскоро забелязахме, че потребителите на нашите продукти от ново поколение са нараснали до близо 15 милиона - тенденция, която вярваме, че ще се запази и в бъдеще. След още две десетилетия се надявам данните за здравето на населението да покажат значителен спад при свързаните с тютюнопушенето заболявания в резултат на преминаването на хората към алтернативни продукти с намален риск.* Добър пример за това е Швеция, където употребата на снус допринесе за това страната да регистрира най-ниските нива на рак в Европа и това е видно от здравни доклади, датиращи десетилетия назад във времето. Възпроизвеждането на този резултат на други пазари наистина би демонстрирало, че БАТ е постигнала A Better Tomorrow ™ и е намалила въздействието на бизнеса си върху здравето.

Д-р Дейвид О'Райли е директор на научно-изследователския център в БАТ и част от управителния съвет на компанията от януари 2012 г. Завършил е Imperial College, Лондон и има докторска степен в областта на молекулярната вирусология. Д-р О"Райли е движеща сила зад създаването и растежа на мултидисциплинарните инициативи за научноизследователска и развойна дейност на БАТ, които са водени от нуждите на потребителите и са базата за създаване на иновативни продукти от следващо поколение. Той е ръководил програмите на компанията в областта на корпоративната социална отговорност, намаляването на вредата от тютюна и политика в областта на общественото здраве.

Открийте последния доклад на БАТ в областта на науката и иновациите, за да разберете повече за подхода на компанията за намаляване на вредата от тютюна на www.bat-science.com.


 За Групата БАТ:

БАТ е водеща бизнес компания за потребителски стоки от различни категории, основана през 1902 г. Целта на компанията е да изгради A Better Tomorrow™, намалявайки въздействието на бизнеса си върху общественото здраве, като предлага на пълнолетните потребители голям избор от по-малко рискови продукти.

Компанията обяви целта си да увеличи броя на потребителите на т.нар. негорими продукти до 50 милиона до 2030 г., както и да постигне поне £5 милиарда приходи от новите категории през 2025 г. БАТ също така насърчава тези, които биха продължили да пушат и не могат да спрат, да преминат към научно обоснованите алтернативи с намален риск.*

Това поредно признание за БАТ бележи важен момент по пътя на компанията към трансформацията на бизнеса и изграждането на A Better Tomorrow™, като поставя устойчивостта в центъра на всички операции на компания. Целите на БАТ включват още:

  • Увеличаване на потребителите на негорими продукти продукти (при които липсва процес на горене) на 50 млн. до 2030 г.;
  • Реализиране на £5 милиарда приходи от новите категории през 2025 г.;
  • Постигане на въглеродна неутралност при производството си (емисии от сфери 1 и 2) до 2030 г., както и в цялата си бизнес мрежа (емисии от сфера 3) до 2050 г.
  • Премахване употребата на ненужна пластмаса за еднократна употреба и трансформация към опаковки за многократна употреба, годни за рециклиране и компостиране до 2025 г.

*На базата на доказателствата и предполагайки цялостно преминаване от пушене на цигари към т.нар. негорими продукти, тези, при които липсва процес на горене. Тези продукти не са без риск и водят до пристрастяване.