Азербайджанската компания СОКАР (SOCAR) започва внимателно проучване за евентуалното си участие на газоразпределителния пазар в България, съобщава информационният портал Тренд.аз, позовавайки се на ръководителят на СОКАР Балкан Мурад Гейдаров.

"Внимателно проучваме концепцията за балкански газоразпределителен център, разработена съвместно от българското правителство и Европейската комисия. Освен това след изявление на българския премиер нашата компания започна да проучва техническите и търговски предпоставки за възможно наше присъствие на газоразпределителния пазар в България. В момента пристъпваме към подробни технико-икономически проучвания, които планираме да приключим до края на второто тримесечие на 2019 година", изтъкна Гейдаров.

Що се отнася до участието на СОКАР Балкан в разширяването на газохранилището в Чирен, той отбеляза, че компанията е участвала в конкурс за провеждане на 3Де (3D) сеизмични изследвания в газохранилището.

"Търгът приключи. Според неговите резултати СОКАР Балкан е заела второ място и е прекратила участието си в проекта", заяви Гейдаров.

България още през 2015 година представи на Азербайджан пакет от проекти за енергийно сътрудничество, припомня Тренд. България се надява да получи азербайджански газ по интерконектора Гърция-България, който ще бъде включен към Трансадриатическия газопровод (ТАР). Първоначалната мощност на интерконекторната връзка ще бъде 3 милиарда куб. метра газ.