Фирмата "Атоменергоремонт", свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, е оттеглила жалбата си от Комисия за защита на конкуренцията срещу търга за строежа на разклонението на газопровода "Турски поток" през наша територия.

Жалбата бе подадена на 12 февруари и заради нея временно бе спряно провеждането на търга за изграждане на тръбопровода. Само два дни след внасянето "Атоменергоремонт" са оттеглили жалбата си, като не се посочват мотиви за това.

Антимонополният орган е прекратил производството, става ясно от информацията на сайта на Комисията за защита на конкуренцията.

Стойността на проекта е 2.286 милиарда лева. Той трябва да осигури пренос на природен газ, идващ от Русия по втората тръба на "Турски поток" до черноморското крайбрежие на Турция от българо-турската граница до българо-сръбската граница.