Към какви горива се ориентират българските топлофикации на въглища? За отговор на този и други актуални въпроси се обърнахме към председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев, за да ни даде отговор.

Инж. Георгиев, много пъти сме обсъждали целите на Европа за нулеви въглеродни емисии в енергетиката. Има ли данни за изпълнението на тази цел?

Последно попаднах на данни за 2020 година, не знам обявени ли са официални за 2021 година. Колкото и да е очудващо България е сред отличниците по този показател.

Делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници в Европейския съюз достигна 22% през 2020 година, което е с 2% над поставените цели. Швеция е шампион по възобновяеми източници,, които са 60%.

В България 23,3% от крайното енергийно потребление през 2020 година е било от зелени източници, с което надхвърляме целите със 7%. Това се случва благодарение на въведените преференции за соларни и вятърни централи, както и използването на биомаса. Гориво, което въведоха и някои български топлофикации. В следващите 10 години трябва да постигнем дял 27% зелена енергия.

Какви рискове крие рязкото увеличение на дела на ВЕИ?

Всички виждаме последствията, които най-ясно се изразяват в огромното увеличение на цените на електрическата енергия. В момента богатите западни страни, които имат сериозен дял възобновяеми източници, разчитат на електрическа енергия, произведена от по-изостаналите като България, които все още разчитат на сигурността на производството от въглища.

Аз не съм против създаването на зелено производство на енергия. Напротив. Но какъв е резултатът при положение, че Азия въобще не мисли да спира производството на енергия от въглища, напротив увеличава го. 53% от световния добив на въглища се консумира от Китай, 12% от Индия. Китай, Индия, Индонезия, Япония и Виетнам планират да построят 600 ТЕЦ-а на въглища с общ капацитет над 200 гигавата, които ще работят поне 40 години, а Европа затваря ТЕЦ-ове. За ограничаване на глобалното затопляне са необходими еднакви действия навсякъде.

Германия тази година спира използването на въглища, дори съседна Гърция обяви план, според който до 2025 година ще преустанови използването на лигнитни въглища. Да, европейците ще дишат по-чист въздух, ако всички тези планове бъдат осъществени, но само единни действия ще допринесат за справяне с глобалното затопляне.

Но все пак Европа не се отказва от тази цел и ние трябва да се придържаме към нея. Към какви горива се ориентират българските топлофикации на въглища?

Мога да дам примери. Топлофикациите в Русе и Перник инвестираха в когенератори, които работят на природен газ. ТЕЦ Бобов Дол обяви няколко проекта и един от тях е въвеждане на природен газ. Явно за момента в България природният газ е най-честият избор за заместване на въглищата.

Това ли е правилният избор за заместване на въглищата?

Китай активно увеличава потреблението на природен газ. В същото време Европа отбелязва повишено търсене на природен газ. Българските предприятия следват световните тенденции в производството на енергия.

Природният газ не замърсява ли също толкова, колкото и въглищата?

При изгаряне природният газ генерира многократно по-малко вредно въздействие в сравнение с въглищата. При изгаряне на въглища се отделя многократно повече въглероден диоксид за производство на същото количество електрическа енергия в сравнение с природния газ.

Споменахте въглеродния диоксид. Въглеродните емисии ли оскъпяват производството на електрическа енергия от въглища?

Преминаването към природен газ решава един проблем и създава друг. Производството на енергия от природен газ поскъпва в последно време, но е по-екологично. С това искам да кажа, че въглеродните емисии не са единственият разход, но са един от големите ценообразуващи фактори заедно с разходите за основното гориво, независимо дали е въглища или природен газ.

Въглеродните емисии формират около 20% от себестойността на произведената електрическа енергия. Сами се сещате, че разликата от 30 евро за тон през януари 2021 година и 80 евро за тон след година се изразява в милиони евро допълнително за въглеродни емисии всяка година.

Факт е, че преминаването към природен газ частично решава въпроса с количеството въглеродни емисии, които трябва да бъдат закупувани. Природният газ е признат за по-екологично гориво и за използването му се купуват по-малко емисии.