Компанията майка на Google Alphabet вече не възнамерява да използва противоречиви данъчни вратички от 2020 г. Практиката, известна като "Двоен ирландски, холандски сандвич", приключва през 2019 г., обяви Google във вторник, цитирана от Инвестор. Чрез нея през 2018 г. Google насочи 21,8 милиарда евро извън Европа. Alphabet е превела тази сума през Холандия в Бермудите, показват документи на холандската търговска камара. В Бермудите няма данък върху доходите. През 2017 г. Google преведе там почти 20 милиарда евро.

Практиката е законна и гарантира на Google малко или никакви данъчни плащания както в САЩ, така и в Европа. Холандското дъщерно дружество на Google прехвърля почти целия си приход на Google Ireland Holding, който е базиран в Бермудите, но е регистриран като компания в Ирландия. 

По-голямата част от приходите идват от лицензионни такси от ирландското дъщерно дружество, чрез което се осъществява по-голямата част от продажбите му извън бизнеса в САЩ.

"Ще опростим нашата структура и сега ще лицензираме интелектуалната си собственост чрез САЩ, а не Бермудите", пояснява Google в своето съобщение. Групата винаги е заявявала, че се придържа към данъчните закони във всички страни, в които работи.

През 2014 г., под натиска на Европейския съюз и САЩ Ирландия реши да прекрати споразумението с Google и да сложи край на данъчните облекчения за групата през 2020 г.