Пет пет водещи дружества, които предоставят под наем автомобили в ЕС - Авис (Avis), Юръпкар (Europcar), Ентъпрайз (Enterprise), Херц (Hertz) и Сикст (Sixt) - променят начина на представяне на цените, съобщи Европейската комисия. Според съобщението промените водят до пълна прозрачност на ценообразуването.

Посочените дружества все още не са изпълнили изцяло някои от обещанията си, за да могат ЕК и властите за защита на потребителите да обявят, че те спазват изцяло потребителското законодателство. В представена днес оценка се посочва, че Ентъпрайз и Сикст са направили всички изисквани промени. От Авис са се ангажирали да извършат оставащите промени до май; Юропкар, което включва Голдкар (Goldcar), ще извърши оставащите промени до юни; от Херц са обещали да направят всички необходими промени най-късно до края на първото тримесечие на следващата година.

Дружествата обещават да включат всички такси в общата цена при купуването на услугата. Занапред на потребителите ще се дава основна цена в сайта, която ще съответства на крайната цена. Тази цена ще включва всички допълнителни разходи, например такси за горивото в резервоара, летищни такси, допълнителни такси за млади водачи или такса за еднопосочно пътуване, когато мястото на връщане е различно от мястото на вземане на наетия автомобил.

Предвижда се дружествата да опишат ясно основните услуги, свързани с наемането, в реда и условията на договора, на всички национални езици на ЕС. Те следва да посочат ясно в предлаганата цена подробности за незадължителни допълнителни услуги, например застраховки, които намаляват дължимата сума при щета. Трябва ясно да се посочи какво включва основната цена по отношение на щетите и какво водачът трябва да доплати. Ако е купена допълнителна застраховка или застраховка за освобождаване от отговорност, трябва ясно да се посочи какво включва тя, преди клиентът да подпише договор.

Засегнатите дружества предоставят под наем две трети от всички наемани от граждани автомобили в ЕС. ЕК отбелязва, че ако те не изпълнят поетите задължения, властите за защита на потребителите могат да решат да прибегнат до принудителни мерки