Близо 2700 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента през Националната агенция за приходите, съобщиха от данъчната служба.

Както Dir.bg вече писа от 21 декември бизнесът, засегнат от ограничителните мерки срещу Covid-19, може да кандидатства пред НАП за помощ - процент от оборотните средства. Крайният срок е 20 януари 2021 година.

 

По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с 4 заповеди на министъра на здравеопазването, могат да получат 20%, респективно 10% от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г.

Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и дейности са засегнати от противоепидемичните мерки, ще зависи от кода на неговата основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.

Кандидатстването става по електронен път, чрез портала за е-услуги на НАП и системата ИСУН, припомнят от приходната агенция.

Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок от 7 дни от одобрението на проектното предложение. Изплащането на сумите може да започне след получаване на одобрение от Европейската комисия, което се очаква в близките седмици.

Кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва да бъдат микро-, малки или средни предприятия - юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-късно от 1 октомври 2020 г.

Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, който извършва единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята дейност.