На 17 август Регионален исторически музей в Перник и Мин индъстри ще отбележат 130 години от създаването на Мини Перник.

Събитието ще се проведе на 17 август от 18 часа, пред сградата на Минна дирекция - Перник.

Предвидена е уникална изложба, осветена от автентични миньорски лампи, които са ползвали в началото на рудодобива, празнична програма и молитва за здраве.

През двата празнични дни, 17 и 18 август, любопитните ще могат да посетят двата музея напълно безплатно.

История на мините

През 1891 година Министърът на финансите издава заповед за експлоатация на мините в Перник. На 17 август, същата година под ръководството на инж. Димитър Юрданов 114 работника започват добив на въглища. Така се слага началото на първото и най - голямо минно предприятие у нас.

Подземният рудник работи до 1966 г., когато поради изчерпване на залежите от кафяви въглища е затворен. Най- голям е добивът през 60 - те години, когато в мините работят около 17 000 човека. След закриване на подземните галерии откритият добив продължава и до днес.

Когато в едно селище се открият въглища, то той се превръща в миньорски център и това предопределя уникалната му съдба - индустриален и икономически подем, завидна социална политика и съвсем естествено развита инфраструктура. С това съвсем не се изчерпва цялото богатство, дадено от мините, защото то надхвърля далеч територията на Перник. Много може да се изпише и разкаже от все още живи свидетели на историята, но най - важното е, че тя става двигател на цялата ни държава. От тук тръгват кадрите, които после ще вземат участие в цялата енергийна политика на България, тук не просто светва първата крушка, а започва и електрифицирането и пак тук, за първи път се изгражда централа, която благодарение на захранването си с въглища има огромно значение за промишлеността и хората. Добивът на подземните богатства помага на държавата ни да стане най - бързо развиващата се икономика в региона.

С въвеждането на Автономно управление Мини "Перник" се превръщат в основен двигател на индустриализацията на България в следосвобожденската ѝ история и водещ фактор в българския стопански живот. Те се превръщат в един от основните гаранти за финансовата стабилност на България, като в периода 1925 - 1940г. в държавната хазна са постъпили 1,414,030,711 лева от печалбите на дружеството, което е съизмеримо единствено с приходите от народната банка. Съгласно задълженията на България от Ньойския договор и Нишката конвенция, Мини "Перник" издължават на Югославия въглища за сметка на българската държава на стойност 302,000,000 лева.

Още много неща се случват за първи път в Пернишко, защото развитието на селището привлича допълнителна стопанска инициатива и това също е съвсем естествен процес. Привличане на други бизнеси и инвестиции в региона неизбежно водят до икономически подем и повишаване на стандарта и качеството на живот.

Първият празник на миньорите се чества през 1903 г, когато е и взето решение за покровител на Миньорите да бъде избран българският светец Свети Иван Рилски.