Вече 115 страни по света са поели ангажименти по възстановяването на почти 1 млрд. хектара земи в съответствие с основните международни конвенции за опазване на околната среда, Парижкото споразумение за климата и националните стратегии в областта на биоразнообразието. Това се равнява на територията на Китай, става ясно от ново изследване на ООН, публикувано по повод Десетилетието на възстановяване на екосистемите: 2021-2030 години.

3е-news.net

Всички планове са насочени към предотвратяване на деградацията и обезлесяването на земите, уточняват авторите на доклада. По предварителни оценки ще бъдат възстановени от 765 милиона до 1 милиард хектара. Почти половината от територията, подлежаща на възстановяване се намира в Африка и на юг от Сахара. Много от ангажиментите касаят земята и горските насаждения в Азия и Латинска Америка.

Авторите на изследването отбелязват, че при възстановяване на огромни масиви от екосистемата - земеделска земя, ливади и гори държавите ще могат да постигнат значителни успехи в борбата с изменението на климата, деградацията на земята и загубата на биоразнообразието дори и при постигане на целите в областта на устойчивото развитие като цяла.