Причините, заради които бихме сменили работното си място са много. Всеки има различна мотивация и усещане за нормални условия за изпълнение на ангажиментите си. С тази тема бе свързан въпросът ни през отминаващата седмица:

Каква би била основната причина да напуснете работа?

- 33% споделят, че това е евентуално влошената работна среда

- 27% признават, че те биха напуснали, ако се чувстват неоценени

- 21% посочват възнаграждението като основна мотивация за смяна на работно място

- 7% казват, че ако възникне сериозен спор с работодателя им, това би било достатъчно да помислят за промяна

- 6% биха напуснали, ако редовно получават заплатата си със закъснение

- 3% споделят, че напускането на населеното място или държавата е тяхната причина за напускане

- 2% се натоварват сериозно от спорове с колеги и ги отбелязват като повод за смяна

- 2% смятат процеса за неизбежен при желана и провокирана от тях смяна на работното място

Участвайте редовно в седмичните ни анкети за предизвикателствата на работното ни място!

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove