Работният ритъм вече се завръща и празничното настроение е в миналото. Задачите и ангажиментите ни изискват своите срокове и краен период за извършването им. С тази тема е свързан въпросът ни през настоящата седмица за предизвикателствата на работното ни място: 

Спазват ли поставените срокове хората, с които работите?