Нарастващата инфлация през последните месеци сериозно намали покупателната способност на парите ни. Дали в компаниите търсят решение на този проблем?

Нека научим от вашите отговори в поредната ни седмична анкета за предизвикателствата на работното ни място: 

Ще получите ли летен бонус като компенсация за нарастващата инфлация?