Взаимоотношенията между всички хора в една компания са изключително важен фактор за нейните бизнес успехи. Добрата комуникационна среда ражда позитивни идеи, както и прави работната атмосфера приятна и ползотворна.

Има различни ситуации и разбирания, каква трябва да бъде степента на близост между работодателите и техните подчинени. С тази тема бе свързан и въпросът ни през тази седмица:

Трябва ли работодателят да пази дистанция от служителите си?

- 48% смятат, че е добре да има деистанция, но ръководителят да показва, че се интересува от всеки един от тях

- 13% са на мнение, че всеки отговор би бил субективен и зависи от комплексни фактори

- 9% са "За" задължителна такава дистанция

- 9% не мислят, че е нужна никаква дистанция, а нормални човешки отношения

- 8% признават, че е добре да има, но никак да не си личи

- 5% признават, че по-важна е коректността на работодател в края на месеца и регулярно да си получават възнаграждението

- 4% казват, че не е нужно да са приятели и дистанцията е здравословна

- 4% споделят, че всичко зависи от участниците в комуникацията

Участвайте редовно в седмичните ни анкети за предизвикателствата на работното ни място.

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove