До голяма степен, образованието предопределя посоката на нашето професионално развитие. Висшето учебно заведение дава една добра основа, която да приложим в практиката.

Дали професионалните ни задължения имат връзка с това, което сме учили?

Ще се опитаме да разберем в тазседмичния ни въпрос за предизвикателствата на работното ни място:

Практикувате ли специалността, която завършихте в университета?