Компаниите на пазара обръщат все повече внимание на екипите си, осигуряват спортни съоръжения на работното място, както и различни развлекателни дейности като джаги, тенис на маса и други. Предоставя се възможност за работа с гъвкаво работно време или дни, в които работния процес може да се осъществи от вкъщи. Наблюдава се и тенденцията за отпускане на допълнителен отпуск, бонуси при нов член на семейството, както и много други допълнителни придобивки.

Разнообразието и възможностите на пазара провокират промяна в търсенето на ново работно място.

Как работодателите оценяват представянето на интервюто на кандидатите? На какво държат най-много?

Представянето по време на интервю е ключов момент в процеса преди започване на нова работа. Важно е да сме добре подготвени за него - да сме запознати с компанията, в която кандидатстваме, дейността и историята ѝ накратко, както и ценностите в нея.

Освен предварителната подготовка трябва да внимаваме за поведението си по време на самото интервю. От голямо значение е да представим себе си в най-добра светлина, да говорим ясно и достатъчно високо, за да може интервюиращите да чуват и възприемат правилно това, което казваме. Трябва да покажем заинтересованост към позицията и компанията, както и да внимаваме с езика на тялото, който оказва въздействие и не на последно място да преценим добре облеклото си. Разбира се, преди да сме достигнали до този етап в процеса, кандидатът трябва да отговаря на посочените предварителни изисквания в обявената позиция.

Важно е да не подценяваме пристигането преди уговорения час с 10-15 минути, което ще ни осигури възможност да се съсредоточим върху поставената цел, както и да имаме време да си отдъхнем от напрежението по време на пътуването до посочената локация на срещата.

Съветваме кандидатите да носят копие от своята автобиография в себе си, както и да бъдат честни и лоялни с бъдещия си работодател.

Как да подходим към договарянето на възнаграждението в процеса на търсене на работа?

Договарянето на трудовото възнаграждение е една от най-важните точки в процеса и от страна на кандидатите и за фирмите, бъдещи работодатели. Най-важната стъпка, преди да се стигне до този етап, е кандидатът да се е запознал със сектора, в който иска да се развива, като придобие реалистични очаквания за възнаграждението, което може да получи спрямо сектора и заемана позиция в йерархията на организацията.

Полезен съвет, който можем да дадем на кандидатите е да определят своя социален минимум или по друг начин казано - бюджет, който е задължителен, за да задоволят своите потребности.

След като се информираме за възнаграждението, спрямо сектора и позицията, и определим социалния си минимум можем да бъдем сигурни, че ще вземем правилното решение относно договарянето на трудовото възнаграждение и ще бъдем удовлетворени от взетото решение.

СЪДЪРЖАНИЕ НА:
„Астреа Рикрутмънт“ е консултантска компания за подбор на персонал и временна заетост, създадена през 2007 година. Компанията има офиси в София, Велико Търново и Сърбия. За 13 години „Астреа“ успя да си партнира с над 400 български и международни компании в различни области и да намери работа на над 7000 човека.