Причините за напускане на едно работно място са твърде много и често комплексни, но винаги има и една водеща. Каква е вашата такава? С тази тема е свързан и седмичният ни въпрос за предизвикателствата на работното ни място:

Коя е основната причина, заради която хората напускат компаниите?