Обичайно, когато постъпваме на работа, получаваме документ от работодателя, който е разписан с идеята да знаем какви са нашите ежедневни задължения. Дали навсякъде служителите го получават или не е толкова често срещано явление?

Опитахме се да разберем от вашите отговори в тазседмичната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място:

Разполагате ли с длъжностна характеристика за задълженията ви в компанията?

  • 26% споделят, че имат ясно и коректно разписана
  • 18% казват, че имат, но не включва всички извършвани от тях дейности
  • 18% имат, но често им се налага да изпълняват много други задачи
  • 15% признават, че нямат такава
  • 13% разполагат с такава, но базова, не толкова ясно конкретизирана
  • 7% я смятат за абсолютно ненужна, тъй като работният процес променя задълженията им в движение
  • 1% не знаят какво е това
  • 1% биха се обърнали към ръководството на компанията, за да повдигнат темата и намерят разрешение
  • 1% не са сигурни дали имат, но и да разполагат с такава, не са и обърнали никакво внимание

Участвайте редовно в седмичните ни анкети за предизвикателствата на работното ни място.

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove