В бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 год. трябва да се предвидят разходи с 448 хил. лева повече за фармацевтите, които работят с лекарства, изписани по протокол и напълно заплатени от НЗОК.

Това е записано в решенията на Надзорния съвет на НЗОК, взети по време на последното му заседание. Решенията са публикувани на интернет страницата на НЗОК.

Досега НЗОК плащаше на фармацевтите по 2 лв. на обработена рецепта за лекарства, платени на 100 процента от НЗОК. Предвижда се плащането да се увеличи на 2.20 лв., като до края на годината за това ще са необходими 24 600 лв.

По-голямо увеличение на тази стойност би било икономически нелогично, нецелесъобразно и в ущърб на Закона за бюджета на НЗОК, е записано в решението на надзорниците.

Очаквани резултати от промяната са постигане на по-добро оценяване на труда на магистър-фармацевтите, които обслужват рецепти за 100 на сто платени лекарствени продукти от НЗОК, предписвани на протокол.

Очаква се и да се увеличи броят на аптеките, които биха искали да отпускат напълно платени от НЗОК лекарства, както и увеличаване на възможността пациентите да получават медикаментите си без да се налага да пътуват на големи разстояния, когато липсва в близост такава аптека.