То е тежък, мек, блестящ, ковък и дуктилен (пластичен) метал.

Горните редове ги казва науката. Но златото е дума, която символизира власт и уважение, дума, която разширява зениците на окото като наркотик, дума синоним на богатство. Златото е уважавано в целия свят със своята стойност и богата история. То е вплетено в историята на човечеството в продължение на хиляди години. Археолозите твърдят, че първите монети, съдържащи злато и служещи за разплащателно средство, се появяват някъде около 8-и век пр. Хр. Името на цар Крез от Лидия вероятно е достатъчно красноречиво и е станало нарицателно за безобразно добро материално обезпечение, но то се свързва и с факта, че той първи започва да сече изцяло златни монети, при това твърде нарцистично със собствения си лик, но вероятно ще се съгласите, че е можел да си го позволи.

И така... представям ви 8 причини, заради които си струва да помислите за инвестиции в злато.

Причина първа - запазва и увеличава стойността си във времето

За разлика от всякакви валути по света, отпечатани на хартия, отсечени на монети или пък други финансови активи, златото поддържа своята стойност. Дори нещо повече - с много малки и краткотрайни изключения, през последния половин век неговата цена само се увеличава. Бляскавият метал е и чудесно средство, чрез което може много безболезнено да прехвърлите нещичко на тези, които идват след вас. За разлика от хартиената валута, монетите или други активи, златото поддържа своята стойност. През вековете хората го виждат като начин да прехвърлят и запазят богатството си и да го предадат от едно поколение на друго. За справка - цената на кюлче злато от 1 кг е около 75 000 лв.

Причина втора - слабостта на щатския долар

Въпреки че тази валута е една от най-известните и предпочитани за инвестиции, нейната стойност е много по-променлива и непостоянна от тази на златото. Когато стойността на долара пада спрямо другите валути, както беше в периода от 1998 г. до 2008 г., хората разчитат на сигурността на златото и неговата цена се увеличава. За сведение в този период златото утрои (!!!) своята цена и достигна $1000 за унция. Но това съвсем не е всичко, което златото предложи на света. Въпреки най-големия икономически период на възход, традиционно "тежък за златото" - над 12 години, считано от края на кризата през 2007 година насам, златото продължава да запазва стойността си, като една унция се търгува за над 1500 долара към края на 2019 година. Обезценяването на долара по една или друга причина, като бюджетни и търговски дефицити на САЩ например, доведе до по-голямо парично предлагане и наля толкова вода в мелницата на златото, че растежът му надмина всички очаквания на специалистите.

Причина трета - инфлацията

Исторически доказано е, че златото е най-добрият ви приятел по време на инфлация. Спокойно може да използвате златния щит за защита на състоянието си, защото, както вече стана дума, то не прави стъпки назад или ако ги прави, са толкова незначителни, че изобщо не си струва да се коментират. През последните 70 години инвеститорите по фондовите борси се облягат на златото, когато другите валути пропаднат и инфлацията разстрои пазарите.

Причина четвърта - дефлация

Нека да припомня що за птица е това дефлацията според Речника на българския език, в който се обясняват значенията на всички съществуващи думи - това е намаляване количеството на книжните пари и банкнотите, които не могат да бъдат обменени срещу злато, намиращи се в обращение в период на инфлация. В такива периоди активността на бизнеса е много затруднена, а икономиката е обременена от свръхзадлъжнялост. Най-известният такъв период е този след Голямата депресия от 30-те години на миналия век, когато покупателната способност на златото се увеличава значително, докато други разплащателни средства намаляват своята стойност многократно.

Причина пета - геополитическата несигурност

Златото запазва цената си не само по време на финансова несигурност, но по време на геополитическа несигурност. То често е наричано "спасително", защото хората бягат към неговата относителна безопасност, когато напрежението в световен мащаб се покачва; по време на такива времена златото превъзхожда другите инвестиции. Например, цените на златото са имали някои основни движения тази година в отговор на кризата с Европейския съюз и британския Brexit, не на последно място и все по-тежката икономическа война между Китай и САЩ. Неговата цена често се издига най-много, когато доверието в правителствата е ниска. Пример е Венецуела, където системата рухна, инфлацията стана няколко милиарда процента, а с кюлче злато може да се купи апартамент. Макар и за по-кратък период, икономиката на Турция също изпита проблеми, лирата се обезцени с над 25%, а цената на златото се увеличи мигновено с над 50%.

Причина шеста - ограниченото предлагане

Голяма част от доставките на злато на пазара от 1990 г. насам е дошла от продажби на злато от трезорите на световните централни банки, а те са значително намалели от 2008 г. насам. В същото време, производството на ново злато от мините е в спад от 2000 г. Според официални източници годишното производство на златодобивната индустрия е спаднало от 2,573 метрични тона през 2000 г. до 2,444 метрични тона през 2007 г. И въпреки че добивът е достигнал 2700 метрични тона през 2012 г., и почти 2900 през 2018 г. това е по-скоро изключение, отколкото тенденция. Специалистите в индустрията смятат, че набавянето на необходимите количества злато, които световните пазари изискват, може да отнеме двойно повече време от необходимото досега. Така стигаме до една от златните закономерности на икономиката и свободния пазар - когато предлагането на една стока е малко, а търсенето ѝ е голямо, то цената е висока и ще продължава да се покачва, докато не се стигне до увеличаване на количествата на предлаганата стока или интересът към нея не намалее. Както посочих в горните редове, нито има тенденция количествата на добиваното злато да се увеличат, нито интересът към него да намалее. Изминалите няколко хиляди години позната човешка история са добър онагледяващ пример.

Причина седма - нарастващото търсене

В предишни години нарастването на благосъстоянието на нововъзникващите пазарни икономики е подсилено с търсенето на злато. В много от тези страни то дори се преплита в културата и националната самобитност. Индия е една от страните, които приемат най-много от златните запаси на света. А през октомври, традиционното време за сватби във втората по брой на население страна в света, изключително много се изостря гладът за злато по световните пазари. Една средностатистическа сватба на хора от средната класа изисква няколко килограма злато, а при членовете на по-богатите касти се носят легенди за количествата от бляскавия метал, струпани на едно място. В Китай пък, където златните и сребърните кюлчета са традиционна форма на спестяване, търсенето на злато е непоколебимо. Китайците имат поговорка - Златото огън не го гори. Инвеститорите в световен мащаб отново се завръщат към златото през последните десет години. Мнозина от тях усещат, че в близко и малко по-далечно бъдеще то ще бъде основен приоритет на вложителите.

Причина осма - разнообразяване на инвестиционното портфолио

Ключът към стратегията за намаляване на инвестиционния риск е намирането на различни възможности за инвестиране, които са колкото се може по-далечни една от друга, а взаимната им връзка е добре да гравитира в границите от никаква до минимална. Защото историята на миналото столетие показва как инвеститорът би могъл да достигне до отчаяние в някои моменти: 70-те години са страхотни за цените на златото, но ужасни за световните запаси. 80-те и 90-те години са страхотни за добивите и световните запаси на златото, но това довежда до известен спад в неговата цена. През 2008 г. вложенията в акции и облигации започват да стават твърде рискови, тъй като потребителите мигрират към златото. Правилната стратегия за инвестиране се свежда до това да не залагате всичко на една карта, а винаги да имате резервен вариант. Вместо заключение остана единствено да кажем - доверете се на златото, истинското, физическото, това което може да пипнете и да приберете в сейфа или между книгите. То никога няма да ви подведе ако го съхранявате добре и далеч от чужди очи.

 

Maтериалът е предоставен от Tavex.bg