Увеличенията на цените, които се случиха в понеделник, 4 януари поставиха само началото. Понижението на температурите и спадналото производството на електроенергия от вятъра и слънцето, доведоха до рекордни високи стойности на електроенергията някои от пазарите. В същото време се отчита лек спад на цените на фючърсите, сочи прегледът от резултатите на европейските електроенергийни борси през отминалата седмица.

Цените, постигнати с ден за доставка 7 и 8 януари са определено сред най-високите, отчитани досега. Рекорди имаше на електроенергийните борси в Испания и Португалия, като с ден за доставка 7 януари бе отчетена цена от 88.93 евро за MWh. Още по-висока се оказа тя с ден за доставка 8 януари - 94.99 евро за MWh, която е най-високата цена, отчитана досега. Рекордни цени бяха отчетени и на електроенергийната борса във Франция - 84.85 евро за MWh, следвана от Белгия - 82.17 евро за MWh, според статистиката на energylive.cloud. При това са регистрирани и почасови цени от над 100 евро за MWh. Във Франция от две години не е регистрирана такава цена.

Близо до нивото от 80 евро се оказаха и стойностите, постигнати в този сегмент на електроенергийните борси в Австрия (79.53 евро за MWh), Германия (78.34 евро за MWh) и Швейцария (78.17 евро за MWh), Словения (77.92 евро за MWh). В Унгария Словакия и Чехия стойностите останаха над 74 евро за MWh, в Италия - над 75 евро за MWh. Борсите в Полша и Гърция, които често завършват с доста резлични и по-високи цени този път останаха доста надолу - 58.54 и 55.72 евро за MWh.

Рекордната цена беше отчетена и във Великобритания - 113,95 евро да MWh (£104,0/MWh) и постигната часова цена от 734,08 евра за MWh. Дори пазарът на скандинавските страни Nord Pool, който се отличава с определено най-ниските цени на електроенергията, този път отчита най-високите стойности за последните пет години - 71,56 евро за MWh.

Постигнатите ценови нива с ден за доставка 11 януари, първия ден от новата седмица, са доста разнородни и варират в широки граници - от 82.45 евро за MWh (Испания и Португалия) до 50.03 евро за MWh (Сърбия и България). Схващането, че цената между различните зони не трябва да е повече от 2 евро за MWh остава само като пожелание. Миналата седмица започна с признаци, че на някои от европейските електроенергийни борси предстои сериозно повишение, но никой не предполагаше, че то може да е двойно. Както става ясно, дори за най-специализираните наблюдатели, двойният ръст на цените в Испания и Португалия е изненадващ.

3е-news.net