От денс (16 февруари) започва изплащането на всички месечни помощи, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Става въпрос за:

  • месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл.7 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД);
  •  месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл.8 от ЗСПД;
  • месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по реда на чл.8д от ЗСПД;
  • месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия по реда на чл.8е от ЗСПД;
  • месецна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по чл.16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • както и месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст) на правоимащите лица.