Равнището на заетостта сред населението на възраст от 20 до 64 години в ЕС е било 71,9 процента през първото тримесечие на 2021 година, отчете днес Евростат.

Сред държавите членки най-високи нива на заетост през първото тримесечие се наблюдават в Нидерландия (81 процента), Швеция (79,5 процента), Чехия (79,4 процента) и Естония (79,4 процента).  В България равнището е 72,6 процента или малко над средното за ЕС, отбелязва БТА.

Най-ниска заетост е отчетена в Гърция (58,3 процента), Италия (61,1 процента) и Испания (66,6 процента). Тези три държави показват и най-високи нива на отпускане на пазара на труда - съответно 25,1 процента, 25 процента и 25,2 процента.

Общото отпускане на пазара на труда е най-ниско в Чехия (4,4 процента), Малта (6,1 процента) и Полша (6,7 процента).

Така нареченото отпускане на пазара на труда (във възрастовата група 20-64 г.), което обхваща всички хора с неудовлетворена нужда от заетост, възлиза на 14,8 процента от разширената работна сила. Основният му компонент е безработицата, която е 7,1 процента от разширената работна сила.

Заетите на непълно работно време са 3 процента. Онези, които са на разположение за работа, но не търсят работа, са 4,1 процента, а тези, които активно търсят работа, но не са на разположение да започнат работа, са 0,7 на сто. Всички дялове са процент от така наречената разширена работна сила.