През първата половина на 2020 г. енергията от слънце, вятър, вода, геотермални процеси и биомаса е генерирала 40% от електричеството на Европейския съюз, докато от изкопаемите горива е дошъл 34% от тока. Това разместване в енергийния микс е прецедент за ЕС, съобщава специализираното издание "Електрек", цитирано от bTV.

Видим е бърз напредък в сравнение с преди девет години, когато изкопаемите горива генерираха два пъти повече от възобновяемите енергийни източници.

През последните месеци производството на възобновяема енергия се е увеличило с 11%, докато изкопаемите горива са претърпели спад от 18%. Нови соларни и вятърни инсталации, както и благоприятно време са причината за този ръст в първите месеци на годината. В същото време е налице обща тенденция на намаляващо потребление на енергия заради пандемията, което със сигурност е повлияло на традиционните източници, които могат да контролират мащабите на производството си.

 

Най-голям е прирастът на соларната енергия (16%), следвана от ВЕЦ (12%) и вятърната (11%).

Употребата на въглища претърпя спад от 32%, а природният газ - от 6% в рамките на Европейския съюз. Всяка стара в ЕС, която все още използва въглища отчита спад, като при Германия, Полша Чехия, България и Румъния той е най-драстичен. Държави като Португалия направо планират да оставят въглищата в историята догодина и вече спадът там е 95 на сто.

Докато Австрия и Швеция затвориха своите последни въгледобивни мини през март, Полша е единствената страна, отказала да се ангажира с климатичната задача на срещата на върха на ЕС през декември.

"Вече е ясно, че преходът от Европа от въглища към чисти източници се извършва по-бързо, отколкото повечето хора очакваха. От една страна, COVID-19 забави новите вятърни и слънчеви инсталации тази година, но от друга страна ни показа, че нашите електрически мрежи могат да се справят с рекордни дялове на вятърна и слънчева енергия, въпреки че се появиха някои проблеми с гъвкавостта. Възобновяемите енергийни източници се оказаха по-устойчиви от изкопаемите горива в условията на тази криза", обобщават анализаторите от "Ембър".