В Новия механизъм за потребителите на ЕК се предлага възприемането на принципен подход за санкциите. И преди сме говорили, че може би е най-справедливият - санкциите да представляват проценти от реализирания оборот от съответните търговци за даден период от време.

Това каза пред журналисти председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов след среща с представители на потребителските организации, бизнеса и националните органи, отговарящи за защита на потребителите в Представителството на ЕК.

Новите правила трябва да влязат в сила от 2019 г.

"Заложеното конкретно в Новия механизъм е до 4% от оборота. При въвеждането в националните законодателства ще стане ясно точно какъв ще бъде размерът", уточни той.

"Новият механизъм за потребителите на ЕК представлява предложение за една сделка, която да гарантира повече права и възможности при търгуването в онлайн среда", коментира Димитър Маргаритов. "Без значение къде се намират на общия европейски пазар, бихме могли да говорим за опит за преодоляване на различните стандарти за потребителите", посочи той.

"Новата сделка" е чрез подадена ръка от европейските институции всички национални органи заедно с потребителите да изработим възможно най-добрите правила, които да дават повече самочувствие, възможности и гаранция за това, че ако бъдат нарушени правилата способите за защита ще позволят справедливо обезщетение", каза още Димитър Маргаритов.

С Новия търговски механизъм за потребителите ще има промяна в Директивата за нелоялните търговски практики, която ще предвижда като нелоялна практика да бъдат квалифицирани и случаите, при които стоки от една и съща търговска марка, независимо какви са като характер, се продават с различно съдържание на различните пазари, каза още Маргаритов.

"Това ще позволи, както в случая с двойния стандарт при храните, да бъдат предприети мерки за санкциониране на търговците, които го правят въз основа на единни критерии, изработени от институциите на ЕК да няма самоволно прилагане на закона", заяви той.

"Предвижда се и възможността в рамките на едно производство да бъде осъден нарушителят на правата на потребителите и същевременно да бъде определено от съда и обезщетението, което всеки потребител би могъл да получи", каза още председателят на КЗП.