България е на второ място в Европа след Исландия по ресурси на натурална минерална и изворна вода с естествен произход, уникален състав и питейни качества. Освен с красивата си природа, вкусна храна и вино, страната ни от векове е известна с високите качества на своите води, които са подходящи както за профилактика на различни заболявания, лечебни и спа-процедури, така и за ежедневна консумация, съобщава Инвестор.

Най-значимите водоизточници с доказани характеристики на минералните води са около 500 на брой, хиляди са и находищата на натурални изворни води. България има по-голям брой естествени източници на квадратен километър площ от доста по-големи от нея страни като Италия, Испания, Англия и Франция, съобщават от Inforaffiti.

По думите на проф. д-р Костадин Щерев страната ни е изключително богата на подземни минерални води. Според него, ако се сумира общият дебит на подземните минерални извори в България, той би могъл да надхвърли количеството на всички бутилирани води в света. Общият годишен обем на запасите на минерални води у нас, които могат да бъдат използвани, е над 100 млн. кубични метра, но едва 6% от тези находища са добре проучени.

Към момента общият брой на регистрираните находища в страната е 146. Тези, които са предоставени за бутилиране, са 15, от които 14 се използват ефективно. Капацитетът на находищата е 4185 литра в секунда или около 132 милиарда литра годишно - дебит, който в пъти надвишава средногодишното потребление на бутилирани води в света, равняваващ се на около 45 милиарда литра. 

От огромното богатство на води в страната обаче реално се използват едва 30%. Останалият ресурс остава свободен, вместо да се оползотвори с цел ръст на индустрията и туризма.

Наред със своите балнеологични и лечебни свойства българските води са изключително интересни като състав и предпочитани заради питейните им качества. По своята физико-химична характеристика в България практически са застъпени почти всички познати в природата води. Формирани в продължение на векове, те са специфични за региона, от който произлизат - например Родопите, Стара планина, Рила, Пирин, като от древността до днес са използвани за лечение на многобройни заболявания.

Около 15 до 30% от въглеродните емисии, които бутилиращата индустрия в Европа генерира, се дължат на транспорта и доставките на вода на дълги разстояния.

Делът на произведените в България бутилирани води за първото полугодие на 2018 г. е над 99%.

Редица търговски обекти като ресторанти и заведения предлагат и вносни марки от Италия, Франция, Македония и Сърбия.