Всяко второ жилище в страната е пренаселено и в същото време расте броят на необитаемите жилища. На семинар по темата експерти посочиха като изход необходимостта от съвременна национална жилищна стратегия.

Страната ни е с най-голяма обезпеченост в ЕС - 670 жилища на 1000 души, но сме втори по пренаселено след Румъния - 43% общо за страната. Тези парадокси посочи по време на информационна кампания в Плевен Минчо Бенов - директор на неправителствената организация "Хабитат - България":

"Всяко второ жилище в България е пренаселено. И в същото време е голям дял на жилището, които са необитаеми. Дори в София, където търсенето е най- голямо, 24% от жилищата са необитаеми. В северозападна България този процент е над 40. И те се разрушават. Проблемът се неглижира и се задълбочава. Нуждата от стратегически рамков документ е да посочи конкретните начини за справянето".

Българският клон на международната организация Habitat for Humanity International продължава своята успешна серия от срещи с общини и университети у нас, в които акцент са предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

До 2030 г. се очаква трима от всеки пет души в света да живеят в градове, както и населението в гетата да се удвои, достигайки 2 милиарда души. Хората масово се местят в градовете, за да намират работа, но темпът на растеж на населението надвишава темпа на осигуряване на адекватно настаняване. Така градовете не могат да отговорят на нуждата от жилища. В момента, един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Тези проблеми са във фокуса на новата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на международната организация Habitat for Humanity International. Застъпническата кампания, която преминава под мотото, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си, вече работи в над 30 страни по света.