Повечето от тях бяха свързани с пандемията и с мерките, целящи ограничаване на разпространението на Ковид-19. Те белязаха потреблението, доходите и начина на живот, като по този начин оказаха влияние и на потребителското поведение, кредитирането и интереса към бързите заеми. Част от мерките за преодоляване на икономическите последствия от Ковид-19 включваха безлихвени заеми за домакинствата. Безспорно и естествено потребителите предпочетоха да се възползват от тях, тъй като са без такси и лихви. Това доведе до забавяне на ръста на бързите кредити и спад в определен период на интереса към тях. Тежката икономическа ситуация и финансовата криза, загубата на работни места и доходи неминуемо се отразиха и на погасяването на заемите и обслужването на кредитите. Наблюдаваха се увеличаване на процента на лошите кредити и при банковите, и при небанковите финансови институции. При първите беше наложен и мораториум, който доведе до временно преустановяване на събираемостта. Мораториумът не се отнасяше за фирмите за бързи кредити, които продължиха да се опитват да увеличат събираемостта, за да могат да разполагат с оборотни средства, с които да отговарят на нуждите на потребителите от заеми.

Състояние на ръста на онлайн кредитирането през 2021 година

През 2020 година ръстът на бързите кредити се забави и достигна до едва 6% през декември. Този спад се обяснява именно с отпускането на безлихвени кредити за домакинствата. За първото тримесечие на 2021 година при онлайн кредитите тенденцията плавно се обърна и се наблюдаваше ръст от 1.8% според банковата статистика. Фирмите за бързи кредити отбелязаха и 4.3% ръст на взиманията си. Обръщането на тенденцията през 2021 година и ръстът при онлайн заемите биха могли да се обяснят с края на програмата за безлихвено кредитиране, което изправи редица домакинства пред необходимостта от взимане на средства на заем за разрешаване на неотложни финансови нужди. Друг фактор пък е отпадането на забраните за пътуване, туризъм и на строгите мерки против Ковид-19.

Защо потребителският интерес към бързите кредити продължава?

Дори по време на отпусканите безлихвени кредити от държавата фирмите за бързи кредити продължаваха да получават молби за заеми и да отпускат средства. Причините за това са комплексни и са свързани с две основни особености на бързите кредити - моментално получаване на средствата и лесна, опростена процедура по кандидатстване. При всички останали кредитни продукти кандидатстването и отпускането на средства изисква повече време и набор от документи, изискванията към потребителите са завишени, изчакването за получаване на заема след одобрение - дълго. Това прави онлайн кредитирането единствена възможност и изход за потребители, които не отговарят на изискванията на останалите кредитни институции или се нуждаят спешно от финансова помощ и не разполагат с време да изчакват одобрение и отпускане на средства. Фирмите за бързи кредити отпускат онлайн кредит само срещу лична карта, без изискване за поръчители и доказване на доход.

Във времена на загуба на работни места липсата на изискване за доказване на доход и работа на трудов договор са ценно предимство, което откроява небанковите финансови институции и ги прави доверен партньор и избор за редица потребители, изпаднали в тежко финансово състояние и безизходица. Прозрачните условия, бързината, липсата на скрити такси и условия, възможността за първи безлихвен заем до заплата, многобройните начини за погасяване на заема са други ценни предимства, които поддържат интереса на потребителите към бързите кредити и ги правят популярни и през 2021 година.

Каква ще бъде тенденцията при кредитирането до края на 2021 година?

Кредитирането, погасяването на заемите и депозирането на средства се очаква да бъде тясно свързано със ситуацията около Ковид-19 и налаганите мерки. Прогнозите са за продължаване на стартиралото плавно покачване на инфлацията, ниски темпове на кредитирането и продължаване на тенденцията на нарастване на депозитите. Свитото потребление, намалената възможност за пътувания, ограничената инвестиционна активност, несигурното бъдеще и страхът от безработица доведоха до увеличаване на спестяванията на домакинствата и до ръст на депозитите. Едновременно с това стремежът на финансовите институции е към повишаване на събираемостта, за да не бъдат принудени да увеличават лихвите по новите кредити и да не затегнат изискванията за тяхното отпускане. Събираемостта е от особено значение за фирмите за бързи кредити, които отпускат по-малки суми за по-кратко време и липсата на погасяване на заеми представлява опасност за дейността им. За щастие към момента се наблюдава трайна тенденция на повишаване на събираемостта, стабилност на пазара и продължаваща макар с различни темпове и ръст през различните периоди популярност на онлайн кредитите.