Държавите от ЕС не бива да дискриминират чужди граждани, работещи временно в друга страна от Общността, по отношение размера на отпусканите им детски надбавки.Това постанови Съдът на ЕС.

Според решението е недопустимо да се намаляват социалните облаги за работници от други държави на ЕС в зависимост от разходите за живот в страната на произход.

В решението се казва, че детските надбавки за работещите в друга страна членка трябва да бъдат "точно" същите, като тези за гражданите на приемащата страна.

В решението на Съда на ЕС се обяснява, че тези надбавки не отчитат разликите в покупателната способност на гражданите. Поради това отчитането на съответните разлики между държавите от ЕС не е оправдано.

Австрийският "регламент за приспособяване"

Предисторията е, че досега чужденците, работещи временно в Австрия са получавали по-малко детски надбавки от хората с австрийско гражданство при определени обстоятелства. Това засяга служители, чиито деца постоянно пребивават в друга държава от ЕС - например защото живеят там с другия родител. От 2019 г. насам Австрия обвързваше размера на надбавките с разходите за живот в страните, в които живеят децата в действителност.

Така че, ако разходите за живот в страната на произход са по-ниски от тези в Австрия, тези обезщетения биваха намалявани. Социалните облаги за деца, които живеят постоянно в Румъния, например, се намаляваха повече от два пъти.

С това решение Съдът на ЕС потвърди т.нар. иск за нарушение, подаден от Европейската комисия. Ако Австрия не се съобрази с решението, Комисията може отново да подаде иск и да поиска глоба.

Според съдебното решение изменения в сумата на надбавките към гражданите на различните държави членки са недопустими и в случай на надбавки, които според Съда на ЕС не се определят като "семейни помощи". Такива са например данъчните облекчения за самотни родители или лица със само един източник на доход.

Материалът е публикуван в DW