Вместо ред - хаос на електроенергийния пазар. Това вещаят новите промени в Закона за енергетиката, алармират експерти. С тези предложения депутатите могат да забъркат пълна каша в сектора, става ясно от становища на енергийни компании и експерти, внесени в парламента. Част от депутатските предложения бяха публикувани на страницата на Народното събрание, а други - на страницата на Световния енергиен съвет.

Няма как да се подмине наслоилата се лоша практика през последните години предложенията за изменения в енергийното законодателство да се правят от народни представители, вместо от правителството. Така се заобикаля съгласуването с другите министерства, които на практика ще понесат ефекта от тези промени. Освен това, се омаловажава становището на официални институции, имащи отношение към цялостното структуриране в държавата.

Твърдението за необходимостта от бързи реформи с цел либерализация на пазара на електрическа енергия не е аргумент. Напротив. Защото става въпрос и за промяна на начина на ценообразуване, а подобна стъпка, която засяга обществените интереси, не е в полза на експресни законодателни промени в енергийния сектор. Нещо повече - заобикаля се процедурата на обществените консултации и то в момент, в който този сектор става основа на бъдещата либерализация и предстояща декарбонизация на енергетиката, индустрията и други сектори на икономиката. Под въпрос е и дали депутатските виждания отговарят на евроизискванията, а съответно и на Националния план за енергетика и климат.

3e-news.net