Трябва да се отчита, че балансът в осигуряването в България бе съзнателно нарушен през 2001-2008 година, когато се отиде на намаляване на осигурителната вноска. Смяташе се, че така ще намалим цената на труда и ще увеличим конкурентоспособността. Това вероятно бе вярно, до голяма степен. Въпреки че в годините след кризата се видя, че ниската осигурителна вноска не означава задължително ниска безработица и висока заетост.

Това каза финансовият министър Владислав Горанов в интервю за "Инвестор".

Според него, със сигурност пенсионно-осигурителният модел, който почива на солидарността - тоест, че пенсиите на днешните пенсионери се плащат от днешните осигурени - предполага при нарушена демографска структура и застаряващо население да се мисли за по-дълъг трудов живот.

"Говоря в дългосрочен план, тъй като промените, които ние направихме през 2014-2015, ще дадат глътка въздух. Те са свързани с увеличаване на осигурителната вноска с 2%, с поетапно увеличение на възрастта за пенсиониране, което върви, макар и с по-бавни темпове от предложените. Подобни мерки могат да се приложат и в бъдеще, когато дефицитът стане такъв, че измести другите разходи на държавата и принуди правителствата да мислят за допълнително преразпределение", допълни Горанов.

Той призна, че при увеличаващата се продължителност на живота, при демографските процеси, които наблюдаваме от двадесетина години, и при ниската осигурителна вноска не можем да очакваме пенсионните фондове да тънат в охолство.

"Въпросът е доколко прогнозите, които сега се правят за след 2040 г., ще останат актуални, и дали процесите няма да се променят. Аз съм убеден, че много български граждани, млади хора, които заминават да учат в чужбина, все по-често се връщат веднага след завършване на висшето си образование, или малко след това. В последните две години повече хора се връщат, отколкото заминават", допълни министърът.

Горанов определи като "скептично" отношението си към внасянето на външна работна ръка в България от държави извън ЕС. Но призна, че ако се налага краткосрочно ще бъде подкрепено и от финансовото министерство.