Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на второ четене, на практика без дискусия, проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване, на НЗОК и държавния бюджет за 2021 година. Одобрени бяха проектите на Министерски съвет.

Народните представители отхвърлиха почти изцяло предложенията на опозицията свързани с представянето на алтернативен бюджет.

Детските надбавки за следващата година за семейства с месечен доход до 410 лв. на всеки от членовете ще бъдат: за едно дете - 40 лева; две деца - 90 лева; три деца - 135 лева; четири деца - 145 лева.

Домакинствата с доход между 410 лв. и 510 лв. ще получават 80% от размера на изброените помощи.

За родителите с доход на човек от семейство от 510 лева са предвидени данъчни облекчения. При ползване на данъчното облекчение за деца сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, е в размер на: 4500 лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете; 9000 лв. - при две ненавършили пълнолетие деца; 13 500 лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Предложението беше лансирано от председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ, но подкрепено от всички парламентарни групи.

Първоначално управляващите смятаха през 2021 г. всички родители да получат детски надбавки независимо от доходите си.