Парламентът разреши на държавни и общински служители да участват в бордовете на търговски дружества срещу възнаграждения. Това стана с промяна на второ четене в закона за ДДС, с която се допълва Кодексът на труда.

Тя предвижда служител да може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала, на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание в Търговския закон, както и в органите на управление или контрол на дъщерните им дружества, за което да получава възнаграждение.

По сега действащия Закон за държавния служител всеки може да участва като представител на държавата в органите на управление или контрол на дружествата с държавно или общинско участие, но без възнаграждение. Бонусите на държавните служители бяха премахнати през 2012 г. след скандал за получените бонуси от бившия управител на НЗОК Нели Нешева и бившия директор на Агенцията по вписванията Виолета Николова. Тогава премиерът Бойко Борисов поиска получените за участие в управителни органи суми от министри, зам.-министри, шефове на агенции да се върнат и дарят. Според Закона за публичните предприятия пък в органите за управление на дружества с над 50% държавно участие не могат да участват членове на политически кабинети и заемащите висша публична длъжност.

От левицата днес оспориха текста и настояха за обяснение от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова защо се внася и защо служителите ще получават пари и за участие в тези органи.

Какви кадри се хранят с тези пари и кой написа текста на г-жа Стоянова, попита Георги Свиленски /БСП/.

Мнозинството не прие предложението на "Обединени патриоти" за промени в Закона за счетоводството, с които се повишават критериите за независим одит на годишните финансови отчети на предприятията. Отхвърлена беше идеята на такива да не подлежат малките фирми като се вдигне прагът на нетни приходи от продажби от 4 млн. лв на 6 млн. лв. Такова предложение имаше и от БСП. Идеята е одиторите да се насочат към по-големите предприятия и административното натоварване за по-малките да се облекчи, обясни Валери Симеонов /ОП/.

Не се прие и предложението акционерните дружества и командитни дружества с акции, които нямат дейност, също да бъдат освободени от независим одит.

С други изменения в ЗДДС бе увеличен размерът на необлагаемите социални разходи за ваучери за храна - от 60 лв. на 80 лева. С приетите промени се изменят текстове от Закона за корпоративното подоходно облагане. Освобождават се от облагане социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот".

Депутатите от "БСП за България" настояха размерът на ваучерите да бъде увеличен на 100 лева месечно, но предложението им не бе прието в пленарна зала. Същото предложение бе направено и от Валери Симеонов ("Обединени патриоти").