За сериозен спад във външната ни търговия "говорят" последните данни на Българската народна банка, към декември 2020-а.  

Търговското салдо за декември 2020 г. е отрицателно в размер на 260.8 млн. евро при дефицит от 584.8 млн. евро за декември 2019 г. За цялата 2020 г. търговското салдо също е отрицателно и е в размер на 1,728 млрд. евро. Година по-рано отчетеният дефицит беше 2,891 млрд. евро. 

Износът на стоки е 2,269 млрд. евро за последния месец на годината, като нараства със 176.9 млн. евро (8.5%) в сравнение с този за декември 2019 г. (2,092 млрд. евро).

За цялата 2020 г. обаче износът се свива с 1,955 млрд. евро (6.7%) и възлиза на 27,163 млрд. евро.

Вносът на стоки за декември 2020 г. е 2,530 млрд. евро, като намалява със 147.1 млн. евро (5.5%) на годишна основа. За месеците от януари до декември 2020 г. импортът е 28,892 млрд. евро, като намалява с 3,118 млрд. евро (9.7%) спрямо същия период на 2019 г.