Един от основните фактори за възстановяването на икономиката през 2021 г. остава ваксинирането на населението. Това е казал Грегорж Шиелевич - регионален икономист на Кофас за ЦИЕ, по време на уебинар на тема "Икономическите перспективи - към устойчив растеж", съобщиха от Кофас-България.

"Данните ни показват повишаване на ваксинираните лица в страните от Централна и Източна Европа /ЦИЕ/, като водещи са Унгария, Литва и Полша, последвани от Румъния, Словакия и Чехия. България остава назад в тази класация с по-малко от 10 на сто ваксинирано население. Няма как да отречем значението на този фактор в цялата икономическа картина - той определя до голяма степен развитието на показателите, наред с възможността за четвърта пандемична вълна. Предстои да разберем", заявил Шиелевич, цитиран от БТА.

След рекордното свиване на световната икономика през 2020 г., Кофас прогнозира

неравномерно възстановяване.

Въпреки ситуацията на нарастващо облекчаване на мерките от правителствата, все още се усеща несигурност поради забавянето на разпределението на ваксините и заплахата от четвърта пандемична вълна, отбелязват анализаторите.

Експертите на Кофас повишиха прогнозата си за глобалния растеж до +5,1 на сто за 2021 г. (след спад от -3,6 на сто през 2020 г.) заради по-силния от очаквания икономически ръст в САЩ. Благодарение на по-малкото ограничения за мобилност в сравнение с еврозоната и по-бързата ваксинация, както и новия план за подкрепа на САЩ (в размер на 1,9 трилиона долара), е вероятно американската икономика да расте по-бързо от очакваното, посочват от Кофас-България.

През второто тримесечие на 2020 г. американската икономика отбеляза свиване на БВП от -31,4 на сто, а възстановяването на Щатите през третото тримесечие на същата година е осезаемо и отбелязва +33,4 на сто ръст на показателя.

Положителна тенденция се наблюдава и в несъстоятелността на компаниите в САЩ - проучването на Кофас посочва, че американските предприятия в несъстоятелност са спаднали с -13,9 на сто през март 2021г. в сравнение със същия период през изминалата година.

"Въпреки една от най-тежките рецесии за американската икономика, изненадващ е фактът, че отчитаме по-малък брой компании, обявили несъстоятелност през март 2021 г., за разлика от същия период през изминалата година. Това до голяма степен се дължи на мерките от правителството и на плана за възстановяване, приет в началото на тази година. От друга страна, през 2020 г. много американски компании трябваше да понижат производствените си мощности, за да отговорят на новите изисквания на пазара и по-слабото търсене от страна на домакинствата. Но въпреки това САЩ поема по устойчив път на възстановяване", коментира Рубен Низард, главен икономист на Кофас за Северна Америка.

От друга страна, регионът на ЦИЕ също отбелязва сравнително устойчиво възстановяване. Въпреки че продажбите на дребно в някои държави от региона (като Чехия, Полша и Словакия) отчитат отрицателни стойности в самото начало на 2021 г., през февруари и март същата година показателите разкриват предимно положителни стойности. В България продажбите на дребно през същия период остават положителни, достигащи до почти +5 на сто през януари 2021 г., коментират от Кофас-България.

Производствените цени в региона на ЦИЕ отчитат спад през април 2020 г., като за България стойностите стигат до -6 на сто през същия период. От януари 2021 г. обаче тенденцията се променя към положителни стойности - цените за производство се повишават до +10 на сто, достигайки Унгария и Румъния.