През 2020 г. в Европейския съюз са произведени приблизително 12,2 милиона велосипеда. Това представлява увеличение с 1,2% в сравнение с 2019 г., отчита Европейската статистическа служба "Евростат"

"Колоезденето насърчава личното здраве и благополучие. Освен това е икономично и дотолкова, доколкото може да замени използването на частни автомобили, помага за намаляване на замърсяването на въздуха", отбелязват от "Евростат".

Данните за броя на велосипедите, произведени в ЕС, идват от проучването на PRODCOM за производството на промишлени стоки, за което "Евростат" наскоро публикува данни за 2020 година.

Оказва се, че производство на велосипеди значително варира между държавите-членки на ЕС, за които са налични данни, от приблизително от 1 500 велосипеда в Дания до над 2,1 милиона велосипеда в Италия и над 2,6 милиона в Португалия. България се нарежда в тази класация на пета позиция с близо 500 хил. велосипеда, произведени през 2020 година. 

Източник: Евростат