Това е едно политическо обещание, което няма проблем да бъде нарушено. Демократите в САЩ обещаха минимална заплата от 15 долара на час (двойно повече от сегашната ставка от 7,5 долара) по време на кампанията през 2018 г., като сега всички без трима от кандидатите за президент на партията одобряват увеличението.

Нов доклад на Бюджетната служба към Конгреса (БСК) обаче констатира, че тази политика може да остави близо 4 млн. работници без работа, пише за в. Wall Street Journal Майкъл Солтсмън, управляващ директор на Института за политики за заетостта, цитиран от Инвестор.

Тазседмичният анализ е нова версия на анализа на БСК от 2014 г. относно минималната ставка от 10,10 долара на час, който казваше, че 1 млн. работници ще бъдат извадени от бедността за сметка на загубата на 0,5 млн. работни места. Този извод бе достатъчен предложението да се провали. Проучване на Bloomberg по това време откри, че 57% от американците смятат този баланс за "неприемлив".

Демократите игнорираха предупреждението на БСК. Законът за повишаване на възнагражденията (за първи път от 2009 г.), който бе предложен през януари тази година (но има малки шансове при мнозинството на републиканците в Сената), въвежда минималното заплащане от 15 долара на час от 2024 г.

Компромисът в това законодателство е още по-тежък, отколкото този от 2014 г. БСК установява, че новата минимална почасова ставка ще избави от бедността 1,3 млн. работници (като помогне на общо 27 млн. американци с ниски доходи), но за сметка на загуба на 1,3 млн. работни места при най-очаквания сценарий и 3,7 млн. при най-лошия.

Ставка от 12 долара би помогнала на 11 млн. работници, като би довела до загуба на средно 300 хил. работни места, а такава от 10 долара би повишила заплатите на 3,5 млн. работници, като почти няма да има ефект върху заетостта.

Различните сценарии се дължат на невъзможността на БСК да предвиди до каква степен възнагражденията биха нараснали по естествен път без увеличение на минималното заплащане. Например скорошното решение на Amazon да увеличи заплатите отразява желанието за привличане на по-квалифицирани работници от високо конкурентния пазар с най-ниската безработица от близо половин век

Икономистите по принцип са разделени по въпроса с минималната заплата, което е признава и от БСК. Традиционният възглед е, че по-високата минимална заплата води до загуба на работни места - по-високите цени се свързват с по-ниско търсене. Редица важни изследвания от началото на 90-те обаче сочат, че по-високата минимална заплата не води непременно до по-ниска заетост - много променливи засягат решението за наемане на работна ръка, като наличнстта на трудовия пазар и цялостното състояние на икономиката.

Заключенията на БСК, базирани на прегледа на дузини емпирични изследвания, дори сочат, че законопроектът на демократите е погрешно озаглавен. Законът за повишаване на възнагражденията би понижил реалните доходи на домакинствата с 9 млрд. долара, след като намалението на заетостта компенсира увеличението на заплащането на някои работници.

Очакваната загуба на работни места в резултат на минималната ставка от 10 долара на час - 100 хил. при най-лошия сценарий - е по-скромна този път. Благодарение на естествения ръст в заплащането и затегнатия трудов пазар хиляди бизнеси предлагат стартова ставка от 10 долара на час и повече без да има федерално законодателство.

Някои щати и градове, като Калифорния и Ню Йорк, наложиха свои минимални почасови ставки, като някъде се очаква те да достигнат до 15 долара. Ставка от 15 долара възприеха и някои работодатели като Amazon и Costco.

Демократите не могат да си позволят да пренебрегнат очаквания ефект от минималната ставка от 15 долара дори и в условията на здрава икономика. БСК обяснява, че някои уволнени работници могат да се изправят пред дългосорчни предизвикателства, след като увеличението в минималното заплащане ще ги препятства от развитие на уменията им.