В края на годината ще се направи оценка къде и с колко може да поскъпне водата. При смяна на водомера ще трябва да го подменим с такъв с дистанционно отчитане. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие Малина Крумова пред БНТ.

Тя добави, че в новата наредба за отчитане на водата не е записан краен срок за тази подмяна, но той ще е в края на годината. Тогава ще се направи оценка, за да се прецени къде и с колко може да поскъпне водата.

Крумова каза още, че с новата наредба се цели да се избегнат конфликти между ВИК дружествата и клиентите и ще подпомогне добросъвестните потребители.

"Сега с новата наредба съвестният потребител трябва да плаща, което е употребил. Добросъвестните са тези със свои водомери, които допускат на 12 месеца да се измерват", каза заместник-министърът на регионалното развитие.

Общото потребление не бива да надвишава 10%, то ще бъде разпределяно по равно на всеки апартамент по новата наредба.

"Ако не се осигурява достъп и няма водомери или има водомери за смяна, в тези случаи считаме, че тези потребите са недобросъвестни. Тогава цялото потребление, което се различава от измереното по индивидуалните водомери на коректните потребители, се разпределя на некоректните", добави тя.