Храненето на гостите на хотели от т.н. "шведска маса" това лято няма да има. Това става ясно от указанията за работа на местата за настаняване и заведенията за хранене, публикувани на сайта на Министерството на туризма. Правилата са съгласувани и със здравното министерство.

Изхранването на гостите на хотелите се осъществява само в откритите части на заведенията, бюфет може да има само ако храната е поставена зад прозрачна преграда и се подава на клиента от служител, оборудван с маска и ръкавици. Пряк контакт на гостите с храната не се разрешава.

Разполагането на масите в откритите части на заведенията трябва да стане така, че да се осигури минимум 1,5 метра разстояние между тях и на една маса да сядат само до 4 човека, пише в указанията.

Всички машини за кафе и за безалкохолни, които са на разположение на гостите, трябва да се дезинфекцират след всяка употреба. В заведенията за хранене на дезинфекция поне веднъж на всеки час подлежат и всички повърхности, които се докосват от човешки ръце.

На дезинфекция на всеки кръгъл час подлежат и всички общи помещения в хотелите. Освен това рецепцията трябва да разполага с достатъчен брой термометри за служителите и гостите си, а наличието на маски за лице трябва да е такова, че да надвишава с 10% капацитета на хотела. Има също така специални указания за настаняване и наблюдение на болни гости.

Личните санитарни материали, които се оставят в стаите трябва да са допълнени с маска за лице и чифт ръкавици за еднократна употреба за всеки гост. Специални правила и процедури са разписани за прането и обеззразяването на спалното бельо, като тези процедури ще може да се извършват само от специални лица, регистрирани съгласно националното законодателство.

Мерките, предложени в текста, са свързани с дейността на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към тях или самостоятелни, които имат открити площи (тераси, градини и др. такива пространства). Като се има предвид, че туристическите обекти са различни по своето териториално местоположение, предназначение, функции, дизайн, експлоатация и управление, адаптациите следва да се правят индивидуално, но така, че да съответстват на този документ.

Сред общите правила се посочва, че ще се спазва физическа дистанция от минимум 1,5 метра между хората. Трябва да се поставят дозатори с дезинфектанти, достъпни за гостите и служителите в различните помещения и по-специално на входовете, в зоната на рецепцията, на входа на асансьорите, на входа на откритите площи за хранене и развлечения и в преддверието към санитарните възли, зоната с открит басейн и т.н.

В лоби пространствата местата за сядане трябва да са на най-малко 1,5 метра едно от друго. Групиране на гостите във фоайето не се допуска. Те ще трябва да спазват дистанция при регистриране или напускане на обекта. Ползването на асансьорите се ограничава до минимален брой лица.

Според указанията е разрешено ползването на басейни като самостоятелни обекти, без прилежащи други съоръжение за СПА процедури и развлечения. Персоналът, обслужващ басейна, съблюдава спазването на правилата за безопасност и физическа дистанция между посетителите и осигурява стационарен дезинфекционен дозатор в зоната около басейна.

В балнео-, СПА и другите аналогични центрове, прилежащи към местата за настаняване или самостоятелните, ще работят само басейните, включително и с минерална вода, при стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми. Възможност за пълно функциониране на тези обекти ще има след промяна на заповедта на министъра на здравеопазването според епидемичната обстановка.

Проектът ще помогне на бизнеса да се подготви максимално бързо за летния сезон и за отваряне на туристическите обекти след извънредното положение у нас, посочват от ведомството. Съдържанието е разделено на две основни части - мерки за изпълнение от персонала и мерки за спазване от страна на туристите. Детайлно са описани базовите функции, оборудването и обслужването на рецепциите, лоби зоните, стаите за гости и за персонал, местата за хранене, за спорт, за развлечения, конферентните зали и пр.

Конкретните инструкции са насочени в четири направления: осигуряване безопасността на служителите/персонала; осигуряване безопасност и сигурност за гостите в обектите; превантивни процедури при съмнение за коронавирусна инфекция от служител спрямо друг служител; процедури, които трябва да се спазват при съмнение за коронавирусна инфекция на гост/гости.

Специален акцент е поставен върху дезинфекционните мероприятия в туристическите обекти, както и на техническата поддръжка и свързаното с нея обслужване.

Местата за настаняване трябва да разполагат с помещение за изолация при необходимост, като се посочва, че не се карантинират обектите. Указанията ще подлежат на развитие според промяната на антипандемичните мерки и други обстоятелства, свързани с разпространението на COVID-19 в страната.

Целите на документа са повишаване безопасността и опазване здравето на служителите в туризма, минимизиране на риска от заразяване на потребителите на туристически услуги и други външни лица (включително доставчици), спазване на физическото дистанциране и намаляване на контактите в тези обекти, както и координиране на действията поради епидемичната ситуация.

Документът е придружен от две приложения с подробни инструктажи - първото е Препоръки за служители, а второто - Препоръки за почистване и дезинфекция на помещения или конкретни зони в обекта в случай на излагане на COVID-19.

Указанията може да видите ТУК.