УниКредит се включва в мерките за подпомагане във връзка с COVID-19, предложени от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Тези нови мерки ще дадат възможност на банките от групата да предлагат кредити за оборотни средства на европейски МСП и предприятия със средна капитализация, гарантирани от ЕИФ, съобщават от УниКредит.

Размерът на предоставената гаранция е до 80% за оборотно финансиране (увеличена от 50%) при опростени критерии за допустимост.

Новите мерки ще разширят приложимостта на гаранцията по InnovFin към големи предприятия със средна капитализация (с до 3 хил. служители), които се прибавят към вече обхванатите от мярката малки и средни предприятия (МСП) (с до 249 служители) и междинни предприятия със средна капитализация (с до 499 служители).

Допълнително, за да подпомогне внедряването на дигитални технологии и дигиталната трансформация на предприятията, гаранцията InnovFin се разширява и в посока подкрепа на финансирането на дигитална трансформация.

Тази трансакция е под егидата на Хоризонт 2020, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации и Европейския фонд за стратегически инвестиции - сърцето на инвестиционния план за Европа.

България е една от деветте страни, в които ще се отпускат преференциалните кредити, заедно с Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

"Чрез тази инициатива предлагаме непрекъснато подпомагане на бизнесите, за да се справят с ликвидните си проблеми, предизвикани от епидемията от COVID-19", обясняват Джанфранко Бизани и Николо Убертали, директори на УниКредит за ЦИЕ.

"Тази конкретна мярка цели да гарантира непрекъсваемостта на паричния поток за компаниите в настоящите необичайни и трудни обстоятелства, както и подпомагането на оборотния капитал. В УниКредит работим при сътрудничество с държавните органи, ангажираме се с критични, конкретни мерки за подкрепа на компаниите и гарантираме нашата пълна подкрепа за икономиката въпреки извънредната ситуация, през която преминаваме", добавят те.

"Готови сме да поемем нашата част от широкообхватните мерки, предвидени от европейските институции и държави и това споразумение с ЕИФ ни дава възможност да гарантираме на предприемачите от ЦИЕ необходимата им помощ в отговор на последствията от извънредната ситуация при осигуряване на непрекъсваемост на производствената верига и чрез полагане на основите за възстановяването на икономиките на ЦИЕ", споделят още Джанфранко Бизани и Николо Убертали.

Към юни 2020 г. в страните от ЦИЕ УниКредит има 30 внедрени гаранционни схеми от международни финансови институции и местни банки за развитие, подпомагащи финансирането на МСП и компании със средна капитализация с до 3,8 млрд. евро, от които 1,2 млрд. вече са оползотворени.

Останалите 2,6 млрд. евро включват нови местни гаранционни схеми, посветени на подпомагането във връзка с COVID - 1,2 млрд. евро и гаранция по InnovFin в пакета COVID - 0,6 млрд. евро, която цели да улесни кредитните дейности в региона в следващите 2-3 години.

За ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна цел е да подпомага европейските микро, малки и средни предприятия (МСП) като улеснява техния достъп до финансиране.

ЕИФ създава и развива рисков капитал и капитал за растеж, гаранционни инструменти и инструменти за микрофинансиране, които са специално предвидени за този пазарен сегмент.

В тази своя роля ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновацията, проучванията и развитието, предприемачеството, растежа и работната заетост.

Повече информация за дейността на ЕИФ и Европейския фонд за стратегически инвестиции е налична тук.

За УниКредит

УниКредит е успешна паневропейска търговска банка с изключителна експертиза в корпоративното и инвестиционно банкиране, която предоставя уникална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на своята обширна глобална структура от клиенти.

Удовлетворяваме потребностите на клиентите с решения, които оползотворяват синергиите между бизнес дирекциите: "Корпоративно и инвестиционно банкиране", "Корпоративно банкиране и управление на богатството".

Начинът, по който са разработени и се предоставят тези решения е толкова важен, колкото и самите решения, тъй като всичко се извършва на основата на две основни ценности: етика и уважение.

Като се фокусира върху "банкирането за важните неща", УниКредит предлага на своите клиенти както местна, така и международна експертиза чрез предоставяне на несравним достъп до водещи продукти и услуги на 13 основни пазара в рамките на своята европейска банкова мрежа.

Като се опира на своята международна мрежа от представителни офиси и филиали, УниКредит обслужва клиенти и в други 18 страни по света.

За инвестиционния план за Европа

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основният стълб на плана "Юнкер" и предоставя гаранции за първа загуба, които дават възможност на ЕИБ да инвестира в повече проекти, често свързани с по-големи рискове. ЕФСИ вече показал имал сериозни резултати.

Проектите и споразуменията, одобрени за финансиране по ЕФСИ, се очаква да съберат повече от 458,8 млрд. евро за инвестиции и да подпомогнат повече от 1 милион МСП в държавите членки на ЕС.

Повече информация относно резултатите от инвестиционния план за Европа са налични тук.

За InnovFin

Гаранционната схема за МСП InnovFin е създадена в съгласие с инициативата InnovFin - ЕС финанси за иноватори", подкрепена от програмата "Хоризонт 2020".

Тя предоставя гаранции и насрещни гаранции за дългово финансиране, възлизащи между 25 000 и 7,5 млн. евро, за да подобри достъпа до кредитно финансиране на иновативни малки и средни предприятия и предприятия със средна капитализация.

Инструментът се управлява от ЕИФ и се разработва чрез финансови посредници - банки и други финансови институции в държавите членки на ЕС и асоциираните държави.

По този инструмент финансовите посредници получават гаранции от ЕИФ, пропорционално на техните загуби, понесени при дълговото финансиране, предоставено съгласно гаранционната схема.