Във връзка с необходимостта от избягване на голямо струпване на хора на гишетата, "Пътна полиция пояснява", че собствениците на автомобили, които са ги преоборудвали с газови уредби, но не са отразили това обстоятелство в талоните, ще могат да го сторят безпроблемно до края на месец май. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

При установяване на пропуск на пътя, водачите ще бъдат съветвани да го сторят при първа възможност след отпадане на ограничителните мерки, наложени във връзка с опасността от коронавируса.

След като от Пътна полиция започнаха масирана акция, в която проверяваха дали шофьорите са регистрирали допълнително монтираните уреди, водачите изведнъж тръгнаха да си оправят талоните.

"Законът за смяна на талоните е от 2014 г. Хората се тълпят на опашки за подмяна на талоните заради медийния шум и незнанието им. Когато се минават техническите прегледи, на водачите трябва да бъде обяснено как се процедира при наличие на газова система в колата. След извършването на първоначалната проверка на газовата уредба смяната на талона е задължителна, но в срок от 3 години. Нарушението в такъв случай е административно", обясни преди време експерт.

Глобата за това, че в талона не е отразено, че колата се движи на газ, е 150 лева. Именно санкцията накара хората да тръгнат да подменят документите си.