Макар да няма конкретни данни, както и задълбочен анализ за това как ще се развива туристическият бранш у нас, по груба сметка българските туроператори се нуждаят от около 150 милиона лева, за да върнат парите на клиентите заради неосъществените пътувания по време на ковид кризата. Това каза пред БНТ Свидна Динева - член на управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.

Според Свидна Динева много от туроператорите все още не са получили пари по първата мярка за подпомагане, за която са кандидатствали още през май. По думите ѝ мярката 60/40 за туризма изобщо не работи.

Динева обясни, че ваучерната подкрепа, на която се възлагаха надежди, също не проработила, тъй като много от клиентите са поискали връщане на парите им.

Що се отнася до перспективите, все още няма задълбочени анализи за развитието на туризма в близките години у нас, но по прогнози на Европейската комисия този бранш в Евросъюза ще се възстанови не по-рано от 2024 г., добави Динева.

Развитието на процеса по втора мярка също не е много ясно, каза Динева, тъй като се оказало, че Министерството на туризма не разполага с необходимите средства.

Междувременно стана ясно,че Министерството на туризма одобри за финансиране 720 проектни предложения по процедурата за туроператорите и туристическите агенти по ОПИК, съобщиха от ведомството.

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения ведомството публикува:

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното постъпване в ИСУН, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях.

Списък на проектните предложения, които не се допускат до финансиране.

От включените в оценка общо 802 проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са 720 проекта на туроператори или туристически агенти, за чието изпълнение е предвидено Министерството на туризма да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 000 лева.